artclasses

 

 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-12 lat. Mali uczestnicy poznają na nich niektóre z technik plastycznych; wybrane, dostosowane do wieku zagadnienia ze świata plastyki - zasady kompozycji, zasady perspektywy, zależności między kolorami, budowanie brył przestrzennych, niektóre techiniki rękodzieła. A wszystko to będzie się działo przede wszystkim w atmosferze dobrej zabawy, bo jak wiadomo, taki sposób rozwoju jest i przyjemny i najbardziej skuteczny :).PROGRAM:

rysujemy - ołówek, węgiel i tusz - 
na podstawie reprodukcji prostego krajobrazu poznajemy różne techniki i ich możliwości, różnice pomiędzy plamą a kreską, dowiadujemy się o walorze i stosowaniu różnego rodzaju kreski, w zazleżności od przedstawianego przedmiotu,
Na kolejnych zajęciach uczymy się rysować bryły - kula, sześcian, stożek - poznajemy możliwości przestrzennego przedstawiania przedmiotów. Na podstawie zdobytej wiedzy i umiętności rysujemy prostą martwą naturę w ołówku, tuszu i węglu.

malujemy - farby akrylowe - na początku wykonujemy proste ćwiczenia ucząc się o różnych rodzajach barw i zależnościach kolorystycznych. Wykorzystując zdobytą wiedzę malujemy martwą naturę. 

malujemy - farby akwarelowe - poznajemy technikę, materiały i narzędzia , uczymy się malować na mokrym i suchym papierze, poznajemy technikę maskowania. Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy malując jesienny pejzaż i tematy florystyczne.

perspektywa - w prostych ćwiczeniach poznajemy i ćwiczymy różne rodzaje perspektywy: kulisową, powietrzną, zbieżną, żabią, barwną.

monotypia / collage - poznajemy specyfikę jednej z technik grafiki warsztatowej - monotypii. Dzieci wykonują samodzielną pracę w tej technice na dowolny temat. Wykorzystując możliwości tej techniki, przygotowujemy materiały na następne spotkanie, na którym będziemy bawić się tworząc kolorowe collage.

rzeźbimy - najpierw, pracując w plastelinie, z prostych figur geometrycznych, uczymy się konstruować postaci zwirząt i ludzi. Zdobywszy doświadzczenie, te same prace wykonujemy z samoutwardzalnej gliny i malujemy je pięknymi kolorami.

papier mache - ptaki cudaki - bawiąc się i taplając w kleju z mąki ziemniacznej lepimy 
z kolorowej bibuły ptaki cudaki.

rękodzieło -
w ciągu tego bloku zajęć dzieci uczą się szydełkowania, haftowania, szycia. Zwieńczeniem zajęć będzie samodzielnie wykonana lalka, pacynka lub inny stwór, samodzielnie uszyty i ozdobiony haftem i elementami zrobionymi na szydełku.

 

ZADZWOŃ ALBO NAPISZ, ŻEBY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ:

tel.: 728 822 988

e-mail: panipotem@wp.pl 

panipotem@wp.pl, tel.: 728 822 988


engine solidside