w pracowni

 

Na zajeciach uczestnicy poznają i zastosują w praktyce rózne zasady wykorzystywane w świecie ekspresji plastycznej. Będziemy ćwiczyć reguły proporcji, różne rodzaje perspektywy, zasady kompozycji, zależności kolorystyczne, budowanie bryły, poznamy różne rodzaje technik plastycznych. Zarówno tematyka zajęć jak i wybrane techniki dostosowane będą do możliwości i oczekiwań uczestników.

PROGRAM:

 

praca z martwą naturą - rysunek ołówkiem, węglem, suchą pastelą - kompozycja, proporcje, perspektywa, praca z walorem, światłocień,

praca z martwą naturą - malarstwo akrylowe - 
kompozycja, proporcje, perspektywa, zależności kolorystyczne, budowanie bryły kolorem,

praca z modelem
- studium głowy, rąk i stóp - rysunek ołówkiem - budowanie kształtu, szukanie proporcji, perspektywa, światłocień,

praca z modelem - studium całej postaci - rysunek ołówkiem - zasady budowania postaci, proporcje, perspektywa, światłocień,

praca z modelem - studium postaci w kolorze - dalej ćwiczymy proporcje ludzkiego ciała, pracujemy z kolorem i jego wpływem na budowę bryły i głębię obrazu,

autoportret - wykorzystując zdobytą wcześniej wiedzę i umiejętności, uczestnicy zajęć, w poznanej wcześniej, wybranej przez siebie technice, narysują lub namalują
 swój portret,

krajobraz - praca w technice suchej pasteli - poznajemy zasady prespektywy kolorystycznej i powietrznej oraz zależności między barwami i ważną zasadę kontrastu,

rysunek światłem - używając białego grafitu i suchej pasteli na czarnym papierze, uczymy się budować bryły, opisując je tylko rozświetlonymi fragmentami,

akwarela - poznajemy specyfikę techniki i najczęściej przestawiane motywy, pracujemy z pejzażem, tematyką florystyczną i animalistyczną, budujemy perpektywę powietrzną, uczymy się używać kontrastu pomiędzy plamą i szczegółem,

malarstwo olejne - kopiując dzieła mistrzów, poznajemy technikę i utrwalamy zdobytą wiedzę na temat kompozycji, perspektywy, zależności barw, budowania bryły i przestrzeni,

malarstwo olejne - dowolną, wybraną przez uczestników zajęć tematykę przedstawiamy na płótnie - pracujemy na podstawie zdjęć, poznajemy technikę malowania szpachlą,

techniki graficzne - monotypia - poznajemy technikę monotypii czarno-białej i kolorowej, pracujemy z przedstawieniami figuratywnymi, pejzażem i abstrakcją,

collage - wykorzystując materiały, przygotowane wcześnej w technice monotypii tworzymy pracę techniką collage,

rzeźba
- małe formy w glinie - pracujemy z przedstawieniem głowy, ręki i całej postaci człowieka,

rękodzieło - techniką papier mache robimy piękne abażury na lampy

panipotem@wp.pl, tel.: 728 822 988


engine solidside