w pracowni

 

Na moich zajęciach poznacie różne techniki i różne zasady wykorzystywane w świecie ekspresji plastycznej. Będziemy ćwiczyć reguły proporcji, różne rodzaje perspektywy, zasady kompozycji, zależności kolorystyczne, budowanie bryły, poznacie różne techniki malarskie, rysunkowe, rzeźbiarskie i grafiki warsztatowej.

Każdy cykl zajęć poświęconych konkretnej tematyce i technice zakończycie piękną pracą, która może ozdobić ściany Waszego mieszkania lub być cennym, bo oryginalnym prezentem dla najbliższych. Zarówno tematyka zajęć jak
i wybrane techniki dostosowane są do możliwości i oczekiwań uczestników.

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM 10-CIO GODZINNEGO KURSU:

praca z martwą naturą - rysunek ołówkiem, węglem, suchą pastelą - kompozycja, proporcje, perspektywa, praca z walorem, światłocień,

praca z martwą naturą - malarstwo akrylowe - kompozycja, proporcje, perspektywa, zależności kolorystyczne, budowanie bryły kolorem,


pejzaż w technice suchej pasteli - poznanie techniki, zastosowanie różnego rodzaju perspektyw,

 
akwarela - tematyka dowolna, wybrana zgodnie z potrzebami uczestników kursu - pejzaż, florystyka, zwierzęta. Poznajemy tajniki techniki i zasady potrzebne do przedstawienia wybranego tematu. 

Po dziesięciogodzinnym kursie jest możliwość przedłużenia zajęć
i zapisania się na kontynuację nauki.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONTYNUACJI:

autoportret - wykorzystując zdobytą wcześniej wiedzę i umiejętności, uczestnicy zajęć, w poznanej wcześniej, wybranej przez siebie technice, narysują lub namalują
 swój portret,

krajobraz - praca w technice suchej pasteli - poznajemy zasady prespektywy kolorystycznej i powietrznej oraz zależności między barwami i ważną zasadę kontrastu,

rysunek światłem - używając białego grafitu i suchej pasteli na czarnym papierze, uczymy się budować bryły, opisując je tylko rozświetlonymi fragmentami,

akwarela - poznajemy dogłębniej technikę, budujemy perpektywę powietrzną, uczymy się używać kontrastu pomiędzy plamą i szczegółem,

malarstwo olejne - kopiując dzieła mistrzów, poznajemy technikę i utrwalamy zdobytą wiedzę na temat kompozycji, perspektywy, zależności barw, budowania bryły i przestrzeni,

malarstwo olejne - dowolną, wybraną przez uczestników zajęć tematykę przedstawiamy na płótnie - pracujemy na podstawie zdjęć, poznajemy technikę malowania szpachlą,

techniki graficzne - monotypia - poznajemy technikę monotypii czarno-białej i kolorowej, pracujemy z przedstawieniami figuratywnymi, pejzażem i abstrakcją,

collage - wykorzystując materiały, przygotowane wcześnej w technice monotypii tworzymy pracę techniką collage,

rzeźba
- małe formy w glinie - pracujemy z przedstawieniem głowy, ręki i całej postaci człowieka.

 

ZADZWOŃ ALBO NAPISZ, ŻEBY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ:

tel.: 728 822 988

e-mail: panipotem@wp.pl 

panipotem@wp.pl, tel.: 728 822 988


engine solidside