w pracowni

 

Na moich zajęciach poznacie różne techniki i różne zasady wykorzystywane w świecie ekspresji plastycznej. Będziemy ćwiczyć reguły proporcji, różne rodzaje perspektywy, zasady kompozycji, zależności kolorystyczne, budowanie bryły, poznacie różne techniki malarskie, rysunkowe, rzeźbiarskie i grafiki warsztatowej.

Każdy cykl zajęć poświęconych konkretnej tematyce i technice zakończycie piękną pracą, która może ozdobić ściany Waszego mieszkania lub być cennym, bo oryginalnym prezentem dla najbliższych. Zarówno tematyka zajęć jak
i wybrane techniki dostosowane są do możliwości i oczekiwań uczestników.

TERMINY ZAJĘĆ :

Kurs składa się z 4 spotkań:

najbliższy kurs piątkowy:  30 listopada, 7, 14 i 21 grudnia, godz. 18.00 - 20.30 

 


GDZIE?
Pracownia znajduje się na starej Ochocie, przy placu Narutowicza.
Jest tu doskonały dojazd komunikacją miejską z każdej strony Warszawy. 

 

KOSZT ZAJĘĆ:

350 zł (10 godzin, podstawowe materiały w cenie kursu)


ZAPISZ SIĘ:

tel.: 728 822 988
e-mail: panipotem@wp.pl

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM 10-CIO GODZINNEGO KURSU:

praca z martwą naturą - rysunek ołówkiem, węglem, suchą pastelą - kompozycja, proporcje, perspektywa, praca z walorem, światłocień,

praca z martwą naturą - malarstwo akrylowe - kompozycja, proporcje, perspektywa, zależności kolorystyczne, budowanie bryły kolorem,

praca z modelem - studium całej postaci - rysunek ołówkiem - zasady budowania postaci, proporcje, perspektywa, światłocień,

praca z modelem - studium postaci w kolorze - dalej ćwiczymy proporcje ludzkiego ciała, pracujemy z kolorem i jego wpływem na budowę bryły i głębię obrazu.


Po dziesięciogodzinnym kursie jest możliwość przedłużenia zajęć
i zapisania się na kontynuację nauki.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONTYNUACJI:

autoportret - wykorzystując zdobytą wcześniej wiedzę i umiejętności, uczestnicy zajęć, w poznanej wcześniej, wybranej przez siebie technice, narysują lub namalują
 swój portret,

krajobraz - praca w technice suchej pasteli - poznajemy zasady prespektywy kolorystycznej i powietrznej oraz zależności między barwami i ważną zasadę kontrastu,

rysunek światłem - używając białego grafitu i suchej pasteli na czarnym papierze, uczymy się budować bryły, opisując je tylko rozświetlonymi fragmentami,

akwarela - poznajemy specyfikę techniki i najczęściej przestawiane motywy, pracujemy z pejzażem, tematyką florystyczną i animalistyczną, budujemy perpektywę powietrzną, uczymy się używać kontrastu pomiędzy plamą i szczegółem,

malarstwo olejne - kopiując dzieła mistrzów, poznajemy technikę i utrwalamy zdobytą wiedzę na temat kompozycji, perspektywy, zależności barw, budowania bryły i przestrzeni,

malarstwo olejne - dowolną, wybraną przez uczestników zajęć tematykę przedstawiamy na płótnie - pracujemy na podstawie zdjęć, poznajemy technikę malowania szpachlą,

techniki graficzne - monotypia - poznajemy technikę monotypii czarno-białej i kolorowej, pracujemy z przedstawieniami figuratywnymi, pejzażem i abstrakcją,

collage - wykorzystując materiały, przygotowane wcześnej w technice monotypii tworzymy pracę techniką collage,

rzeźba
- małe formy w glinie - pracujemy z przedstawieniem głowy, ręki i całej postaci człowieka.
panipotem@wp.pl, tel.: 728 822 988


engine solidside